Hornung Family
1750 - 1900

Dutch East Indies

back to van Haastert family page

Genealogie Indische familie Hornung
compiled by Udo Kerrebijn

Johannes Hornung, geb. Koningsbergen in Pruisen 24 jun.1733, baas der scheepstimmerwerf (shipyard) te Rembang, overl. 26 apr.1796, tr. Hollandsche Kerk (church) Batavia 10 aug.1768 Hendrina Dianira Obrien, begr. Batavia. 2 jun.1769, wed. (widow) van Frans Paul Schraak. voor zijn huwelijk (mariage) erkende (acknowledge) hij:

Anthonia Margaretha Hornung, geb. 16 apr. 1767, in adoptie gegeven 3 mei 1767 aan Abraham Niehot en diens echtg. Anthonia Bella Maria van Laar, begr. Batavia 16 sept.1768.

Hij adopteerde (Adopted):

1 Johannes Jacobus Hornung, stamvader (ancestor) van de Indische familie Hornung, volgt (follow) I.

2 Pieter Andreas Hornung, geb. ca 1775, klerk, zout pakhuismeester te Rembang,
overl. Rembang 8 juli 1821. [Mogelijk (possible) had hij een dochter Petronella Adriana Hornung, overl. Rembang 18 jun. 1849, tr. Rembang 1821 Willem Bakker, klerk op het residentiekantoor.] (kantoor=office)

3 Nicolaas Hornung, geb. ca 1777.

4 Frederik Arnoldus Hornung, geb. ca 1780, kadet bombardier, overl. Rembang 10 oct 1807.

5 Michiel Hornung, geb. ca 1782, luit. Koninklijke Marine, commandant two master honorable gunboat nummer 15, commander brig "Mentor", gezaghebber Z.M. schoener (=schooner) "Schildpad", gezaghebber (director) brig "Gollek" te Tegal, gezaghebber schip "Pekalongan", overl. Rembang 5 mei 1830 [of te Semarang op 5 jul.1827], op 8 aug 1824 wordt er te Batavia  ged. (baptize) Magdalena Maria Michil, dr van Michil Hornung en Maria Hendrina Michil.

6 Johanna Hendrina Hornung, geb. ca nov.1782, overl. of Semarang 2 mei 1821/1822 of Rembang 5 dec.1858.

7 Anna Dorothea Hornung, geb. ca jul.1794

8 Pieter Jacobus Hornung, geb. ca jan. 1795, klerk op het kantoor van de resident te Rembang, opziener (inspector) der stapelplaatsen (staple-town, exporium) te Joanna, overl. Rembang 10 sept. 1838 tr. Charlotte Christine Mente, overl. 25 apr. 1832.

I Johannes Jacobus Hornung, geb. Rembang 22 okt.1772, baas timmerman van de compagnie scheepstimmerwerf te Rembang, scheepskapitein en constructeur (scheepsbouwmeester) te Rembang, eigenaar (owner) te Rembang van o.a. de brik (brig) "Geduld", de schoener "De Hoop op Welvaart" en de schoener "Zeeduivel", overl. 17 jun.1838, tr. 1e de Chinese vrouw (woman) Tjang Ning, tr. 2e Rembang 3 sept. 1834 Maria Jacoba Wilhelmina Jacobsz, geb. 7 jun.1803, overl. Rembang 24 jan 1863.  click here for Death announcement 

Hij erkende (acknowledge) van de inlandse vrouw Melati:

1 Johanna Catharina (Tjang Tjo) Hornung [tjang is het Chinese woord voor oude (old) vrouw], geb. (verm. (probable) Rembang) 31 aug.1797, overl. Rembang 11 jun.1870, tr. 1e Rembang 1830 Jan Baptiste van den Mosten, tr. 2e Rembang 12 jun. 1831 Jacob van Hasselt.

2 Johanna Jacoba Hornung (Tjang Tjak), geb. Rembang 1 jul.1798, overl. Ald. 18 nov.1874, tr. Rembang 20 dec. 1818 Herman Frederik Winckelhaagen, geb. Rembang 3 apr. 1791. Clerk in the residents office, klerk bij het revenu (inkomsten) departement te Rembang, overl. Ald. 3 nov. 1838, zn van Pieter Nicolaas, kapitein commandant van het fort (fort) Salatiga en mogelijk van zijn echtg. Johanna Jacobsz.

Johannes Hornung, geb. (verm. Rembang) ca 1799, eigenaar (owner)en gezaghebber te Rembang van de boot Nonna, particulier, overl. Batavia 19 nov.1841. [probably he is a son of one of the other adopted Hornungs]

3 Johannes Cornelis (Klaas) Hornung, geb. (verm. Rembang) ca 1802/1803, eigenaar en gezaghebber van de brik "Geduld" te Rembang, overl. 30 sept. 1821, tr. inl. vrouw. (er is tevens een Johannes Cornelis Hornung, in 1821 burger te Rembang, 16 jaar oud en overl. 29 dec. 1821).

uit het 1e huwelijk (marriage):

4 Anna Hendrina (Julie) Hornung, geb. Rembang 15 dec.1811, overl. Batavia 11 okt.1889, tr. Rembang 14 mrt 1840 Gerrit Vriese, geb. Oostzaan (Nederland) 1 febr. 1804, commies betaalmeester(paymaster) en ontvanger (reciepient) in- en uitgaande rechten te Banda, assistent van de resident der Preanger Regentschappen, wed. van Julie Claire Chanier.

4.1. Dirk Cornelis VRIESE, geboren op 28-12-1840 te Rembang (IndonesiŽ).
4.2. Gerrit Johannes VRIESE, geboren op 06-07-1844 te Rembang (IndonesiŽ), overleden op 11-12-1863 te Batavia
4.3. Julie Clair VRIESE, geboren op 10-01-1848 te Banda (IndonesiŽ), overleden op 09-11-1916 te Batavia (IndonesiŽ)
4.4. Anna Wilhelmina Catharine VRIESE, geboren op 11-06-1849 te Batavia.

5 Johannes Hendrik (John) Hornung, geb. Rembang 23 dec. 1811(I think 4 and 5 are twins, although the day of birth is not correct), opziener der posterijen te Rembang, gezworen (sworn) taxateur van vaste (immoveble) en losse (moveble) goederen, overl. ald. 30 jul. 1890, tr. Rembang 21 febr.1835 Johanna Maria Margaretha Noos, geb. Japara 7 jul.1820, overl. Rembang 25 dec.1891.

uit dit huwelijk: Rembang 23 sept 1835 een doodgeboren kind.

(volgens IFA: Johannes Hendrik Hornung, overl. Bodjonegoro 29 okt.1842)

6 Catharina Jacoba Hornung, geb. Rembang 1814, overl. na 1871, tr. 12 apr. 1837 Hendrik Ehrencron, geb. Soerabaia 1812, vrachtvaarder (cargo shipper), scheepsgezagvoerder (ship captain), overl. aan boord van de zeilprauw (tjemplon) op reis (died on board a tjemplon on their return trip from) van Batavia naar Soerabaia ter hoogte van (near) Tjandjong Toea 27 okt.1871, verm. Geen natuurlijke dood (not a natural death), zn van Johann, boschganger, admin. over houtbosschen, opziener te Rembang, scheepsconstucteur en scheepsgezagvoerder en van A. Ch. De Graaf.
   
Note:  tjemplon was a term used in Java for two types of craft (a) a cargo boat that sometimes went as far as Japan and (b) a fishing dugout. 
       Here it is as a long-distance Javanese cargo craft; supplemental data from John P. Bethell, British Society for Nautical Research.

7 Pieter Andreas (Piet) Hornung, geb. (ver. Rembang) ca 1815, overl. verm. Rembang 22 jul. 1881, tr. Inl. vrouw.

8 Hendrina Daneira (Daniera) Hornung, geb. ver. Rembang eind 1816, begin 1817, overl. Rembang 19 sept. 1896, tr. Rembang 16 dec. 1835 Anthonij Knuppel, zn van verm. Christiaan, kapitein van de schoener "Jonge Nicolaas".  Knuppel family link.

        De Locomotief, 23 september 1896.  [De Indische Navorscher, jaargang 16, nr 4, page 154]
           Overleden:
           Heden overleed zacht en kalm onze geliefde moeder Hendrina Dianira Knuppel, geboren Hornung in den ouderdom van 79 jaren, diep 
           betreurd door hare kinderen, behuwd en kleinkinderen.

             A.H. Diederiksz Winkelhaagen - Knuppel  [Augustina Hermina, sister of CFW Knuppel; daughter of Hendrina Dianira Knuppel]
             J. J. Diederiksz Winkelhaagen                      [husband of Augustina Hermina]
             G.F.W. Knuppel  [should be CFW - Cornelis Frederik Wijnand, brother of Augustina Hermina; son of Hendrina Dianira Knuppel]
             M.G. Knuppel - Warnars                              [should be CM - Cecilia Marianne, wife of Cornelis Frederik Wijnand]

       Rembang, 19 September 1896.

9 Frederik Michiel (Frederik) Hornung, verm. geb. Rembang 1820 ( in Alm.(almanac) 1837), kapitein Ned. Bark "Vrouw Jacoba", gezagvoerder brik "Esperance" en bark "So-oot Algair", overl. Semarang 2 jan. 1899, tr. 1e Rembang 22 mrt 1853 Victorine (Victorina) Emelia Ernst, geb. ca 1837, overl. Grissee 20 okt. 1860, tr, 2e Rembang Johanna Dorothea Frederika (Dora) Apon, overl. Semarang 2 mei 1887.

10 Pieter Wilhelmus (Willem) Hornung, geb. Rembang 10 jan.1821, landheer in het Demakse, handelshuis te Rembang, lidmaat (member)der Chr. (christian) Herv. (reformed) Gemeente (parish) en ouderling (elder) te Rembang, overl. Semarang 21 okt. 1891, tr. Rembang 8 jun.1850 zijn nicht (niece) Johanna Jacoba Winckelhaagen, geb. Rembang 9 dec.1827, overl. Padang 20 mrt 1900, dr van Herman Frederik Winckelhaagen, klerk en Johanna Jacoba Hornung (Tjang Tjak).

11 Andreas Frederik (Andre) Hornung, geb. verm Rembang ca 1825 [alm. 1844], handelshuis te Rembang af. Toeban, ondernemer (undertaker) en erkende administrateur van de particuliere landbouwonderneming (agricultural enterprise) "Pontjo" [tabaksonderneming (for tabac)] te Toeban, diaken (deakon), mogelijk overl. Madioen 11 aug.1898, tr. Rembang 22 nov.1847 Johanna Charlotta Eugenie Toorop, geb. Pekalongan 12 okt. 1832, dr van Johannes Bernardus Toorop, pakhuismeester (warehouse keeper) te Rembang en Anthoinette Claudia Hornhoff.

12 Herman Frederik (Herman) Hornung, geb. Rembang 25 dec. 1827, pakhuismeester, agent der Samarangsche wees- en boedelkamer voor de afdeling (department) Rembang en Blora, diaken en kerkmeester Rembang, overl. Malang 24 nov. 1883, tr. 22 nov. 1850 [gesch. (divorsed) Padang 13 apr. 1876] Louise Henriette Wilhelmina (Jet) Toorop, geb. Pekalongan 9 nov. 1835, overl. Madioen 27 apr. 1899, dr van Johannes Bernardus Toorop, pakhuismeester te Rembang en Anthoinette Claudia Hornhoff.

13 Johan Wilhelm (Jan) Hornung, [Probably he is the son of Nik Ripa, a woman with a Portugese background] geb. verm. Rembang ca 1833 (Alm. 1853), ouderling te Rembang, tr. Rembang 29 dec. 1855 Louise Augustina Ernst.

 ======================

Johan Pieter Tammerus (Piet) Rhemrev  was born on 2 Jun 1857 in Tegal / Java. He died in 1927 in Soerakarta (Java). He married Marie Evelina Hornung on 11 Mar 1882 in Blora (Midden-Java). He was the son of Johan Leendert Rhemrev, geb. Tegal, Java, 7 Jul 1821, ovrl. Weltevrenden 11 Jul 1903 tr (2) Tegal 4 Apr 1853 to Johanna Magdalena Canter Visscher, daughter of Johan Pieter Canter Visscher.

Marie Evelina Hornung was born on 4 Dec 1862 in Rembang (Indonesie). She died on 28 Jun 1918 in Poerwokerto (Java). She married Johan Pieter Tammerus ('Piet') Rhemrev on 11 Mar 1882 in Blora (Midden-Java). 

They had the following children: 
M i    Reinier Rhemrev,
assistent-resident, tr. een Indonesische vrouw.
M ii    Guus Rhemrev,
gezaghebber BB, tr. (een onbekende echtgenote)  N.N., lerares HBS.
M iii   Joop Rhemrev,
arts, tr. een totok vrouw.
M iv   Johan Leendert Rhemrev, 
F v     Melanie Eveline Louise ('Mete') Rhemrev
F vi    Constance Magdalena ('Stans') Rhemrev
M vii   Pieter Jozef Evert Rhemrev
F viii   Eveline Augustine ('Zus') Rhemrev

4. Johan Leendert, Johan Leendert RHEMREV, employā suikerfabriek, overl. Batavia 16.7.1914, tr. Semarang (Midden-Java) 18.2.1904 Johanna Rakkouw, overl. Padang (Sumatra) 22.7.1918.
Uit dit huwelijk:
       1. Carmen Venusera RHEMREV, geb. Semarang (Midden-Java) 13.9.1911, overl. Leiden 30.3.1976, tr. Soerabaja (Java) 15.8.1932 Hendrik van Echten, geb. 30.3.1907. opm: Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren, t.w. Achilles Rudhy (1935), Jan Johan (1938), Herman Albert (1939) en Hendrik Leendert (1941).

5. Melanie Eveline Louise ('Meta') RHEMREV, geb. Blora (Midden-Java) 7.3.1886, overl. s-Gravenhage 19.8.1958, tr. Blora (Midden-Java) 6.1.1915 Pieter Blok, geb. Tjilamaja (NOI) 27.2.1886, overl. op zee a/b van het Ms. 'Oranje' 1.1.1946.
opm: Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren, t.w. Charles Johan Pieter (1915) en Anna Eveline Wilhelmina (1922).


6. Constance Magdalena ('Stans') RHEMREV, geb. Ternate (Indon.) 27.6.1889, overl. Tilburg 11.9.1969, tr. Semarang (Midden-Java) 11.11.1907 (het huwelijk werd in 1931 te Batavia ontbonden, maar op 2 november 1938 te s-Gravenhage opnieuw gesloten) Ir. Albertus Reilingh, geb. Wageningen 4.11.1878, houtvester, overl. Breda 6.12.1957. opm: Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren, t.w. Willem Pieter (1911) en Evert Constantijn (1912).

7. Pieter Jozef Evert, geb. Poerwodadi (Midden-Java) 7.12.1892, arts, overl. Zaamslag 24.4.1951, tr. s-Gravenhage 16.8.1929 Adriaantje Hoogervorst, geb. Hof van Delft 17.8.1902.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Evert Reinier RHEMREV, geb. Bandoeng (Java) 17.10.1931.
2. Eveline Josephine Jeanne RHEMREV, geb. Garoet (Indon.) 30.12.1934.


8. Eveline Augustine ('Zus') RHEMREV, geb. Semarang (Midden-Java) 24.11.1897, overl. Purmerend 13.12.1975, tr. Salatiga (Indonesia) 22.7.1938 Hendrik Philip ten Raa, geb. Amsterdam 25.8.1895, overl. Nieuwer-Amstel 3.11.1949.

found at http://lightning.prohosting.com/~vermeer/genealogy/paf/pafg157.htm#6361 and http://www.gensdata.nl/search/text/gav_6901.txt
=============================================

Hornung, Jaennette Wilhelmine Cecile

Born 19 Mar 18??, married Blora 1898 to Cleintuar, Petrus Johannes Leonardus (born Salatiga 25 May 1870, died Cheribon 11 Nov 1939)
children:  
1.  Johan Leonard Cleintuar, born Manggar, Billiton, 4 Sep 1900, 
2.  Livia Louise Leonie Cleintuar, born 21 Dec 1902
3.  Jeane Augusta Cleintuar, born Tandjung Pandan, Billiton, 22 Dec 1903

found at http://home.kabelfoon.nl/~nick/Cleintuar/Hornung1.htm

=============================================

Notes:
1.  Indische Familie Archief, Tante Non Hornung Genealogy, and Udo Kerrebijn, email:   stortenbeker.kerrebijn@kabelfoon.nl
2.  Information on deLeau and Varkevisser family found at http://www.my-ged.com/db/page/daktari/1474 and at http://www.antenna.nl/~daktari/gen_ir.htm#SS  
3.  Information on Nieuwkerk family from Albert Ball-Lowey, email: ALBAINC@aol.com
4.  Information on van Grondelle family from WJ van Grondelle, email: ecvermij@wxs.nl
5.  Information on Satorius family from WJ van Grondelle, who found it in Biographic-genealogical register - Familien-Archive - of the international family Sartorius (1540-1968). By: Hugo Sartorius. Verlagshaus Ph.C.W. Schmidt, Neustadt a/d Aisch, 1969.

6.  Information on the Vriese family from Wanda Vriese at http://www.gironet.nl/home/vintl email at vintl@gironet.nl

7.  De Indische Navorscher,
jaargang 16, nr 4
Vendutie

De scheepsbouwmeester Johannes Jacobus Hornung overleed op 17 juni 1838 te Rembang. In de Javasche Courant verscheen op 30 juni een overlijdensadvertentie, die werd gevolgd door de volgende aankondiging van een vendutie. Niet alleen scheepshout werd aangeboden.

Javasche Courant,
4 en 7 juli 1838.

Op maandag den 30sten Julij aanstaande en volgende dagen, zal door de vendumeester te Rembang, vendutie worden gehouden te Rembang, aan het huis van wijlen den heer Johannes Jacobus Hornung, in leven scheepsbouwmeester aldaar, van:

Een op stapel staande schoener, groot circa 80 koijangs en diverse chaloupen.
   400 Stuks jatiehouten balken van 10 tot 60 voeten lengte, 4 tot 20 duimen breedte, en 3 tot 20duimen dikte.
   280 Stuks jatie zwalpen of gekapte planken van 11 tot 26 voeten lengte, 11 tot 22 duimen breedte,
en 2 tot 7 duimen dikte.
     50 Jatiehouten planken, van 6 tot 80 voeten lengte, 12 tot 40 duimen breedte, en 2 tot 6 duimen dikte.
5,140 Stuks kromhouten voor den scheepsbouw.
1,000 Idem tonne planken.

Eene grote hoeveelheid koperen ronde bouten, bladkoper, ijzeren staven en bouten, koperen en ijzeren spijkers, enz. enz. enz.
Voorts zullen worden verkocht de volgende slaven, als:
Eene familie bestaande uit zeven koppen, als:

Rosina, oud 40 jaren,

Manies, oud 27 jaren, bekwame huismeid,

Bantoe, oud 24 jaar, huisjongen,
Damon, oud 20 jaren, idem,

Joris, oud 15 jaren, idem,

Loetoong, oud 13 jaren,
Laron, oud 7 jaren.

Eene familie slaven bestaande uit 5 koppen, als:
Vrijdag, oud 40 jaren,

Soenting, oud 45 jaren, huismeid,
Boeland, oud 20 jaren, kapster en lijfmeid,
Flip, oud 13 jaren,
Tinag, oud 3 jaren.

Eene familie slaven bestaande uit 3 koppen, als:
Narina, oud 23 jaren, breister,

Mieda, oud 20 jaren, huismeid,

Maandag, oud 13 jaren, huisjongen,
Diana, oud 21 jaren, bekwame huismeid,

Goud- en zilverwerken, diamanten, brillianten, en anderen edele gesteenten.

De testamentaire executrice en executeuren,
M.J.W. Jacobz, wed. Hornung; A. Knuppel; J.H. Hornung; J.D. Michel.
Rembang den 28sten Junij 1838.

***

Familiegeschiedenis gaat verder dan genealogie. Een overlijden houdt meer in dan alleen een plaats en een datum.

Javasche Courant, 5 en 8 augustus 1846.

Na dat mijn moederhart op den  16den dezer door het afsterven van mijnen teedergeliefden zoon Herman Frederik, oud 17 jaren, werd getroffen, is hetzelve op den 20sten daaraanvolgende in den poel van smart gedompeld, door het overlijden van mijnen veelgeliefden zoon Pieter Nicolaas, oud 23 jaren. Hoe smertvol deze groote verliezen voor mij en mijne nog overige kinderen zijn, is niet te beseffen, doch berustende op den heiligen wil van God, zal ik met gelatenheid mij daaraan onderwerpen.

Rembang, 28 Julij 1846. J. J. Homung , wed. Winckelhaagen.

Javasche Courant, 5 en 9 januari 1848.

Na dat, slechts 17 maanden geleden, twee mijner geliefde zonen van het moederhart werden weggeet en nauwelijks mijne grootste droefheid was gelenigd, behaagde het de Voorzienigheid den 24sten dezer, mij opnieuw in groote droefheid te dompelen door het overlijden van mijnen geliefden oudsten zoon Pieter Henning, in den ouderdom van 28 jaren. Hoe smertvol deze onwaardeerbare verliezen mij en mijne nog overige kinderen zijn, en hoe hard dezelve ons vallen is niet te beseffen; doch berustende in den heiligen wil en wijze beschikking van God, zal ik mij met gelatenheid daaraan onderwerpen.

Rembang, 28 December 1847. J. J. Homung, wed. Winckelhaagen. Eenige kennisgave.

***
http://home.planet.nl/~riper/dewitg.htm

VIIIb Bernardus de Wit, bouwkundige, geboren op 11-11-1879 te Soerabaja, Ned. IndiŽ, overleden op 15-08-1939 te Kediri, Ned. IndiŽ op 59-jarige leeftijd, zoon van Bernardus de Wit (zie VIId) en Carolina Antoinetta Kolmus.  Gehuwd (1) voor 1901 te Pasoeroean, Ned. IndiŽ met Jeanne Charlotte Eugenie Hornung, gescheiden op 18-05-1916 te Soerabaja of Madioen.
***

http://www.familysearch.org:
Eduard Jacobus Hornung, born in Probolingo, Djawa, Dutch East Indies on 2 May 1863, died 18 Dec 1926.  Married in Padang, Sumatra, on 31 Aug 1889 to Theodora Sidonie Barkey (born 8 July 1865). An unnamed son was born and died on 08 Oct 1896 in Djember, Djawa.
***
http://home.t-online.de/home/stefan.hilling/indonesien/anton/anton-h.htm
II.1 William Gerhard Hilling, geboren am 28.04.1880. Angabe der Eltern ist nicht sicher. Gestorben am 08.12.1937 in Solo mit 57 Jahren. Angaben nicht sicher. Sohn von Antonius Heinrich Hilling (siehe I.1) und Sophia ... Nering BŲgel.
Verheiratet mit Wilhelmina Frederika Hornung, geboren am 31.10.1893 in Semarang, gestorben am 28.01.1984 in Haag mit 90 Jahren.
Aus dieser Ehe stammen:
1. Maud, geboren am 22.09.1923, gestorben am 09.03.1939 in Batavia mit 15 Jahren.
2. Winnyfriede (Winnie), geboren am 06.02.1933.

http://homepage3.nifty.com/pow-j/e/list/pdf_e/Hakodate/Hakodate2.pdf
Japanese POW camp, Hakadote No.1 Branch Camp (Muroran - Ashibetsu)
Hornung, Andre Gustaaf, rank: LST.SOLD 2eKL SLIN, id number: 52100, 1943/4/6, age 43, cause of death: acute Pneumonis

Last updated 3 March 2005.
 // last line //