Indisch Family Archieve 1700-1940

Krijgsman
(eigen opgrave)

Cato Carolina Krijgsman married Rembang 2 Sep 1846
to Joseph Christiaan Warnars and had 10 children.


Who are Cato Carolina Krijgsman's parents, brothers, and sisters?

Please Contact me if you have any tidbit of information.

KRIJGSMAN mailing list at rootsweb.com located at:  http://searches.rootsweb.com/cgi-bin/listsearch.pl
Excellent KRIJGSMAN homepage owned by Leendert Krijgsman at: http://people.zeelandnet.nl/krijgsmanl/indo.htm  

Posted: December 31, 1999
Last Updated: March 15, 2002

Who is Cato Carolina Krijgsman's father?  Extracted information from Leo Krijgsman's website on the possible candidates:

I.1.1.1.  Fredrick Willem Krijgsman would have been 23-24 in 1820 and old enough to be Cato's father.
I.1.1.2.  Johannes Gerardus Krijgsman would have been 20-21 in 1820 and old enough to be Cato's father.
I.1.1.4.  Christiaan Frederick Krijgsman would have been 17-18 in 1820 and old enough to be Cato's father.
I.1.1.5.  Carel Krijgsman would have been 16-17 in 1820 and appears not old enough
I.1.1.6.  Willem Frederick Krijgsman would have been 14-15 in 1820 and appears not old enough
I.1.1.8.  Cornelis Krijgsman would have been 12-13 in 1820 and appears not old enough 

Another Krijgsman, Anthon Ernst Krijgsman, born 1794 te Padang, Sumatra, wonende te Soerabaja, Java. Verhuisde 18.11.1842, oud 48 jaar, naar Soerabaija, klerk
residentiekantoor te Grissee, would have been 26-27 in 1820 and is a possible candidate for Cato's father.

I.  Willem Krijgsman, 3e waak, opperstuurman en equipagemeester, geboren rond 1710. [ Hij is in 1728 als 3e waak op f 26,= 's maands voor de kamer Rotterdam met een schip uitgevaren. Werd opperstuurman en equipagemeester, mitsgaders lid te Padang. Testeert te Padang op 29.12.1753 met zijn huisvrouw Maria Verduijn en vermeld zijn 4 kinderen]
Willem is getrouwd rond 1758 met Maria Verduijn.
Uit dit huwelijk:
I. 1 : Willem Krijgsman, geboren rond 1749, afkomstig uit Padang, Sumatra. 
I. 2 : Gerrit Krijgsman, geboren op 30 juli 1750, gedoopt op 14 november 1751 te Padang, Sumatra.(doopgetuigen waren Pieter van der Stallen en Adriana Arons). 
I. 3 : Adriana Krijgsman, geboren op 12 september 1751, gedoopt op 14 nov 1751 te Padang, Sumatra.(doopgetuigen waren Pieter van der Stallen en Adriana Arons). 
I. 4 : Francina Maria Krijgsman, geboren rond 1754. 
I. 5 : Michiel Krijgsman, geboren op 22 augustus 1758, gedoopt op 8 juni 1760 te Padang, Sumatra,(doopgetuigen waren Michiel Baars en Helena Rachel). 
I. 6 : Johanna Krijgsman, geboren op 11 september 1759, gedoopt op 8 juni 1760 te Padang, Sumatra,(doopgetuigen waren Willem Krijgsman en Alletta Adriana). 
I. 7 : Maria Leonora Krijgsman, gedoopt op 19 december 1762 te Padang, Sumatra,(doopgetuigen waren Adriaan Cornelis de Bely en Leonora Sander). 
I. 8 : Helena Krijgsman, gedoopt op 19 december 1762 te Padang, Sumatra.(doopgetuigen waren Willem Krijgsman en Helena Russel). 
I. 9 : Willem Krijgsman, geboren op 22 april 1765 te Padang, Sumatra, gedoopt op 9 november 1766 aldaar (doopgetuigen waren Jan Diets en Maria van Duijn). Willem Krijgsman, geboren rond 1763 te Padang, Sumatra, overleden op 26 februari 1827 te Padang, Sumatra. [ Vermeld te Poeloe Tjinko 1823, (oud 60 jaar).]
I. 10 : Adriana Krijgsman, geboren op 13 oktober 1767 te Padang, Sumatra, gedoopt op 1 oktober 1769 aldaar (doopgetuigen waren Pieter Oland en Adriana Krijgsman.) 

I.1.  Willem Krijgsman, ook genaamd Krisman en Chrisman, geboren rond 1749, overleden voor 3 juli 1790 te Soerabaja, Java.  Burger te Soerabaja, testeert ald 17.10.1785 (TR Semarang 1789/'90, fol 23.), vermeldende zijn geadopteerde kinderen; overl. te Soerabaja, Java kort voor 3 juni 1790.  
Willem is getrouwd met Samie. [ Ex matre de vrije Javaansche vrouw Samie.]
Uit dit huwelijk:
I.1. 1 : Christoffel Frederik Krijgsman, geboren rond april 1774 te Soerabaja, Java. 
I.1. 2 : Willem Engelbert Krijgsman, geboren rond 1776 te Soerabaja, Java. 
I.1. 3 : Maria Magdalena Krijgsman, geboren rond 1777, overleden op 6 september 1817 te Soerabaja, Java. 
Maria is getrouwd met Johan Casper Ries, geboren rond 1778, overleden op 1 februari 1840 te Soerabaja, Java. [Maria is mother's name]
I.1. 4 : Anna Lodewijka Hendrika "Hendrika Louisa" Krijgsman, geboren op 12 maart 1779 te Soerabaja, Java, gedoopt op 20 juni 1779 aldaar, overleden op 27 maart 1859 aldaar.  Hendrika is getrouwd met Frederik Bernardus Buse, geboren rond 1779 te Soerabaja, Java, died 29 april 1826 Rembang, Java. 
I.1. 5 : Johanna Frederika Krijgsman, geboren op 31 oktober 1781 te Soerabaja, Java, gedoopt op 27 juli 1783 aldaar. vermeld als doopgetuige te Soerabaja 15 jan. 1815, overl. ? [same first name as Willem's sister]


I.1.1.  Christoffel Frederik Krijgsman, matroos en ranslateur, geboren rond april 1774 te Soerabaja, Java, overleden op 29 juli 1823 te Semarang, Java.  zoon van Willem Krijgsman en Samie.  

Sinds 1803 te Semarang, gezworen translateur Javaanse talen, scriba op het residentiekantoor en secretaris landraad van Semarang. Na zijn overlijden laat hij een wedeuwe en 11 kinderen na.

Wordt bij resolutie van 7 Nov. 1797 van matroos bevorderd tot Translateur voor het Javaans te Soerabaja; is bij de verovering de enige Gezworen translateur voor het Javaans te Semarang. Echter ziet men, dat hij bij vertalingen uit het Javaans zich moest laten behelpen door den Regent Adimonggolo. Proc. 16.5.1812 blijkt, dat hij thans ontslag heeft gevraagd, omdat hij, teneinde zijne klerken te betalen, soms op zijn traktement moest toeleggen. Daar werd toen een mouw aan gepast (In Dec. 1813 wordt zijn salaris verhoogd tot 200 dollar), maar op 6.7.1814 schrijft de Resident, dat hij opnieuw ontslag heeft gevraagd en in Dec. 1815 is hij geen translateur meer.

Christoffel is getrouwd in het jaar 1798 te Soerabaja, Java met Maria Joesee, geboren rond 1780, overleden op 18 april 1832 te Semarang, Java.
Uit dit huwelijk:
I.1.1. 1 : Frederik Willem Krijgsman, geboren op 31 juli 1796 te Soerabaja, Java, gedoopt op 2 mei 1799 aldaar. [father's middle name and grandfather's name]
I.1.1. 2 : Johannes Gerardus Krijgsman, gedoopt op 2 mei 1799 te Soerabaja, Java.  [Maria Joesee's father?]
I.1.1. 3 : Christina Wilhelmina Krijgsman, geboren op 25 augustus 1800 te Soerabaja, Java, gedoopt op 25 december 1800 aldaar (doopgetuige was Frederik
Bernardus Buse), overleden op 3 mei 1821 te Semarang, Java.  Christina is getrouwd met Wilhelm Willems [FB Buse is an uncle]
I.1.1. 4 : Christiaan Frederik Krijgsman, geboren op 18 juli 1803 te Soerabaja, Java.  [ Als Christiaan Frederik Krijgsman te Soerabaja op 13 maart 1818, 15 jaar oud en aangenomen als lidmaat van de Hervormde Gemeente te Soerabaja.] [father's middle name]
I.1.1. 5 : Carel Krijgsman, geboren op 28 december 1804 te Semarang, Java.  Carel is getrouwd op 14 mei 1862 te Soerabaja, Java, met Ang Goat Nio
I.1.1. 6 : Willem Frederik Krijgsman, geboren op 8 februari 1806.  [ Vermeld als geemployeerde bij de militaire administratie te Semarang, op de inwonerslijst van Semarang 1824-1826, 1828-1831 (als W.... Krijgsman).]  Willem is getrouwd in het jaar 1824 te Semarang, Java met Margaretha Ferbach, overleden op 30 december 1837 te Semarang, Java.  Bij overlijden laat Margaretha 4 kinderen na. [grandfather's name and dad's middle name]
I.1.1. 7 : Carolina Krijgsman, geboren op 31 augustus 1807 te Semarang, Java, overleden op 18 mei 1844 te Batavia, Djawa-Barat. Carolina is in ondertrouw gegaan op 6 september 1823 te Soerabaja, Java, en getrouwd op 14 september 1823 aldaar met Frederik Hendrik de Gelder, luitenant ter zee 1e klasse en commandant ZR. Ms. brik Nautulus, geboren rond 1797 te Amsterdam, overleden op 24 februari 1832 te Batavia, Djawa-Barat. 
I.1.1. 8 : Cornelis Krijgsman, geboren op 27 juli 1808. [ Vermeld op 1.8.1823 als klerk bij de translateur te Semarang, 1824-1828 vermeld op de inwonerslijst van Semarang.]
I.1.1. 9 : NN. Krijgsman, geboren op 19 oktober 1810. 
I.1.1. 10 : NN. Krijgsman, geboren op 2 januari 1812. 
I.1.1. 11 : NN. Krijgsman, geboren op 1 september 1813. 
I.1.1. 12 : Johanna Leonora Krijgsman, geboren op 1 augustus 1814. [same first name as dad's sister and aunt]
I.1.1. 13 : NN. Krijgsman, geboren op 18 oktober 1816. 
I.1.1. 14 : Johanna Fillina Krijgsman, geboren rond 1820, overleden op 20 oktober 1882 te Tegal, Java. [same first name as dad's sister and aunt]
Johanna is getrouwd op 17 maart 1843 te Semarang, Java met Johannes Gerhardus Plassaer, opzichter, geboren op 23 maart 1819 te Semarang, Java,
overleden te Tegal, zoon van Johannes Wilhelmus Plassaer en Johanna Carolina Manuel. [ Opziener belast met het beheer van de bossen in de residentie
Rembang (1845-1852) {Note 11}, eerste klerk op achtereen volgens de residentie kantoren te Semarang 1854 en Penkalongan 1860, eervol ontslag 1861 {Note 12}.]
Uit dit huwelijk:  1 : Johanna Philippina Henriëtte Plassaer, geboren op 29 maart 1845 te Rembang, Java, overleden op 15 januari 1899 te Tegal. 

I.1.2.  Willem Engelbert Krijgsman, geboren rond 1776 te Soerabaja, Java, overleden op 24 november 1823 aldaar,
zoon van Willem Krijgsman en Samie.  [ Vermeld op de inwonerslijst van Soerabaja 1822-1823.   Heeft zijn kinderen geadopteerd.
Willem is getrouwd met Rosetta.
Uit dit huwelijk:
I.1.2.1 : Hendrika Frederika Krijgsman, geboren op 28 juli 1795 te Soerabaja, Java, gedoopt op 30 augustus 1795 (doopgetuigen waren Hendrik Melchior
en Hendrika Lodewijka Krijgsman), overleden op 14 november 1836 te Soerabaja, Java.  Hendrika is getrouwd met Lodewijk Fisser.
Uit dit huwelijk:
1 : Lodewijk Fisser, klerk, geboren rond december 1817 te Soerabaja, Java, overleden op 24 mei 1848 te Palembang.
2 : Willem Krijgsman, gedoopt op 17 februari 1798 te Soerabaja, Java. 
3 : Johanna Elisabeth Krijgsman, geboren op 18 april 1800 te Soerabaja, Java, gedoopt op 11 mei 1800 aldaar. [same first name as dad's sister and aunt]

Cato Carolina Krijgsman, born about 1820-1830, best guess on age, 16-26, when married. [possible named after Carolina I.1.1.7]
Cato is getrouwd op 2 september 1846 te Rembang, met Joseph Christiaan Warnars ook genaamd Johannes Christiaan Warnars, geboren rond 1804,
overleden op 14 januari 1872 te Rembang, Java.
Uit dit huwelijk:
1 : Joseph Anthony Warnars, geboren op 22 juni 1847 te Rembang, Java. 
2 : Anna Antoinetta Warnars, geboren op 21 augustus 1848 te Rembang, Java. 
3 : Johannes Theodorus Warnars, geboren op 13 januari 1850 te Rembang, Java. [possible Cato's father's name - Johannes I.1.1.2]
Johannes is getrouwd met Marietje Henriette Merling. 
4 : Charles Emile Warnars, geboren op 27 mei 1851 te Rembang, Java.
Charles is getrouwd op 27 december 1882 te Rembang, Java, met Johanna Wilhelmina Schuler. 
5 : Cecilia Marianne Warnars, geboren op 29 april 1853 te Rembang, Java.
Cecilia is getrouwd op 29 april 1873 te Rembang, Java, met Cornelius Frederik Wijnand Knuppel, geboren op 19 februari 1849 te Rembang, Java.
6 : Christiaan Warnars, geboren op 1 november 1855 te Rembang, Java, overleden op 18 september 1857 aldaar. [Cato's father's brother, Chrisiaan? I.1.1.4]
7 : Julia Constance Warnars, geboren op 28 december 1857 te Rembang, Java.
Julia is getrouwd op 30 maart 1878 te Rembang, Java, met Leendert van Hutten. 
8 : Josephine Warnars, geboren op 21 augustus 1860 te Rembang, Java. 
9 : Antoine Francois Louis Warnars, geboren op 26 maart 1861 te Rembang. 
[any connection to Anthon Ernst Krijgsman,  born 1794 te Padang, Sumatra, wonende te Soerabaja, Java. Verhuisde 18.11.1842, oud 48 jaar, naar Soerabaija, klerk
residentiekantoor te Grissee ?]
10 : Eduard Hermanus Theodoris Warnars, geboren op 22 november 1863 te Rembang, Java.

Indish Family Archief items, sorted by date

Name event City

date

Year

Additional information
H. huw       with VON STIETZ, R.O.E. geb 1924
N.A. mevr huw       married to WEEDA; ovl P.B. 76
S. mever. huw       BENNE ; P. B. 77
Th. A. mevr. huw       HEVERKAMP; P. B. 76
Willem Frederik huw       married FERBACH, Margaretha zij is overl Semarang 30 dec 1837
B.G. Mevr ovl       P.B. 78
E. M. Mevr ovl Renkum     P.B. 76; married to THEUVENET
Aurelia Sophia geb Salatiga     Daughter of Alexander Willem Frederik Krijgsman & Amalia Sophia Smit
Wilhelmina Engelina huw Soerabaia     2nd marriage with DE NAEIJERE, Charles Levin
Wilhelmina Engelina huw Soerabaia     3rd marriage w/VAN DRONGELEN, Pieter weduwnaar van FOOL, Meijnse
H.C. geb Toeloeng Agoeng     erk
S. geb Toeloeng Agoeng     Erk; father C. M. Krijgsman
Johanna Leonora geb Semarang

4 jan

1826

erk; ovl Semarang 27 jan 1870; married DE BRUSSEL ASSE, Pierre Charles
Willem Frederik geb Semarang

14 apr

1829

Ovl Semarang 26 apr 1831
Anna Adriana geb Padang  

1830

married to VERSIGNY, Pierre Alexandre Florentin
Nelson ovl Padang

30 may

1830

 
Carel geb Semarang

27 dec

1830

died 31 jan 1831
Carolus Hendericus geb Semarang

25 jul

1830

died Semarang 3 oct 1841
Johanna Carolina ovl Semarang

28 aug

1830

 
Wilhelmina Frederika geb Semarang

2 aug

1830

Ovl Semarang 20 feb 1890
Martha Petronella geb Padang  

1831

Ovl Padang 10 jan 1836
Johanna Elisabeth geb Semarang  

1831

Ovl Semarang 31 Jul 1832
Maria Frederika geb Semarang  

1831

 
Wilhelmina huw Batavia

11 jul

1832

married THIEME, Friedrich Ewald Gustaf
Daniel geb Padang  

1832

died Padang 31 dec 1898
Johanna Petronella geb Padang  

1832

Ovl Padang 11 mei 1835
Charlotta Engelina geb Semarang

9 sep

1832

married AUKE, Willem
Christoffel Frederik ovl Semarang

18 apr

1832

married to JOESEE, Maria
Georgine Gerardina geb Semarang

18 mar

1832

Married to BICKES, Johan Gerard Lodewijk
Eduard Gustaaf Frederik geb Semarang  

1834

 
Johannes Gerardus geb Semarang  

1834

 
Juliana Wilhelmina geb Semarang  

1834

 
Carolina Louisa geb Soerabaia

11 jul

1834

married to FELSINK, Hendrik Jan
Adriana geb Padang  

1835

died 28 jul 1896
Ernst geb Padang  

1835

 
Hendrik Alexander geb Padang  

1835

Ovl Padang 12 sep 1836
Willem Frederik geb Padang

24 aug

1836

Ovl Padang 6 nov 1836
Hendrika Frederika ovl Soerabaia

19 feb

1836

 
Hendrik geb Padang

27 sep

1837

Married BARTHELEMY, Maria Elisabeth
George Lodewijk Reinier geb Semarang

29 aug

1837

 
Johanna Maria geb Semarang

28 jan

1837

erk; ovl Semarang 14 jul 1918
Susanna Wilhelmina geb Semarang

16 aug

1837

Ovl Kediri 2 aug 1891
Johan Christiaan ovl Batavia

20 mei

1838

 
Cornelis ovl Padang

25 nov

1838

 
Johanna Maria geb Padang

15 jun

1838

 
Maria Carolina geb Semarang

15 feb

1838

Ovl Semarang 26 apr 1838
Willem Cornelis geb Semarang

24 feb

1838

erk
Johanna ovl Batavia

20 jun

1840

 
Adriana Frederika geb Padang

11 jan

1840

 
Elisabeth Annetta huw Padang

2 sep

1840

married to: RICHARDSON DAVIES, William
Helena Maria geb Padang

23 apr

1840

 
Helena Maria geb Padang

23 apr

1840

Married ERHART, Johannes Frederik
Willem Arnold geb Padang

6 mar

1840

Ovl Padang 18 dec 1870
Willem Johannes Alexander ovl Padang

22 sep

1840

 
Wilhelmina Engelina huw Soerabaia

22 apr

1840

1st marriage with DE RIJKE, Charles Dominque
Wilhelmina huw Soerabaia

14 apr

1841

married BYERS, Sparks
Constantia Adriana huw Padang

12 nov

1842

married to FISSCHER, Thomas Hendrik
Gerrit Johannes geb Padang

30 may

1842

married BORGHARDT, Maria Theresia
Joseph Alexander geb Padang

3 mar

1842

 
Joseph Alexander geb Padang

3 mar

1842

erk
Carolus Fredericus geb Semarang

30 mar

1842

erk
Jan ovl Tjilatjap

25 jan

1842

 
Charlotte Elisabeth geb Padang

18 apr

1843

died Padang 1 oct 1844
Christiana Magdalena huw Padang

12 apr

1843

First marriage to VAN RIJCKEVORSEL, Huibert
Frederika Wilhelmina huw Semarang

8 apr

1843

To BICKES, Johan Gerard Lodewijk;
Johanna Fillina huw Semarang

17 mar

1843

to PLASSIER, Johannes Gerardus
Anthony Matthias ovl Soerabaia

3 apr

1843

 
Carlolina ovl Batavia

18 mei

1844

 
Dorothea Petronella geb Probolinggo

1 apr

1844

Father: Pieter Cornelis
Dorothea Petronella geb Probolinggo

1 jan

1844

erk; father Pieter Cornelis Krijgsman
Hubert Christiaan geb Padang

31 aug

1845

Ovl marondjaja 25 mar 1882
Roeland Roeloff ovl Padang

30 mar

1845

 
Willem ovl Padang

2 apr

1846

Translateur te Padang in 1817
Cato Carolina huw Rembang

2 sep

1846

to: WARNARS, Johannes Cristiaan
Johan geb Rembang

28 jul

1846

 
Charlotta Carolina geb Semarang

27 dec

1846

 
Anna Sidonia geb Soerabaia

21 oct

1846

died 14 apr 1847
Mietje ovl Soerabaia

27 dec

1846

 
Sophia Francina geb Padang

7 jan

1847

erk
Sophia Fransina geb Padang

3 jan

1847

 
Anna Sidonia ovl Soerabaia

14 apr

1847

born 21 oct 1846
Alfred huw Padang

9 sep

1848

to: THEUVENET, Margaret
Anna geb Padang

7 apr

1848

 
Anna Adriana huw Padang

4 oct

1848

to: VERSIGNY, Pierre Alexandre Florentin
Bonny Catharina Anthonetta huw Padang

15 feb

1848

to KELLER, Franciscus Arnoldus
Charles geb Padang

13 jan

1848

died Padang 19 jun 1921
Frederick ovl Padang

19 jan

1848

 
Hendrik Alexander geb Padang

22 may

1848

Ovl Padang 18 jan 1917
Martha huw Padang

16 sep

1848

married RICHARDSON DAVIES, Thomas; geb Padang
Anthonie geb Priaman

11 jul

1848

erk
Frederika Wilhelmina ovl Semarang

23 oct

1848

Married to BICKES, Johan Gerard Lodewijk
Johanna Leonora huw Semarang

15 jul

1848

to DE BRUSSEL ASSE, Pierre Charles; born 4 jan 1826 Semarang
Johannes geb Soerabaia

6 apr

1848

 
Roeland ovl Padang

4 dec

1849

 
Willem Frederik geb Padang

14 jan

1849

 
Willem Johannes Alexander geb Padang

27 jan

1849

 
Christina Wilhelmina ovl Poeloe Cinco

16 mar

1849

married Padang 1830 to IVATTS, William
Herman Willem Adriaan geb Semarang

21 mar

1849

 
Anna Adriana ovl Padang

8 aug

1850

married to VERSIGNY, Pierre Alexandre Florentin
Annatte Maria geb Padang

12 jul

1850

 
Jan Albert huw Padang

13 apr

1850

1st married to CHAIX, Carolina
Johannes ovl Padang

24 oct

1850

 
Johanna Wilhelmina huw Rembang

3 apr

1850

married to LUTTER, Johan Wilhelm Frederik
Georgine Gerardina huw Semarang

15 nov

1850

to: BICKES, Johan Gerard Lodewijk (widower Frederika Wilhelmina Krijgsman)
Alexander huw Padang

12 jul

1851

to Anna Elisabeth
Benjamin ovl Padang

15 dec

1851

 
Charlotta Wilhelmina geb Padang

11 aug

1851

Ovl padang 15 aug 1851
Christina Magdalena huw Padang

20 sep

1851

to: VON LIEBENSTEIN, Carl Eugenius
Karolina geb Tapanoeli

28 jun

1851

Father: Willem Johannes Krijgsman
Albert Eugenius geb Padang

12 sep

1852

 
Willem Frederik geb Padang

2 nov

1852

 
Jan ovl Padang

Apr

1853

 
Charlotta Engelina huw Semarang

20 sep

1853

to AUKE, Willem
Johana Anthonetta ovl Soerabaia

25 feb

1853

 
Louisa Augusta Paulina geb Padang

12 nov

1854

Ovl Padang 26 jan 1857
Pieter Christoffel Max Barend geb Probolinggo

24 jan

1854

Ovl Probolinggo 5 apr 1854; father Pieter Cornelis Krijgsman
Johannes Alexander ovl Toeban

10 sep

1854

 
Christiana Magdalena huw Padang

11 jun

1855

Second marriage, to STARING, Hendrik Carel
Elisabeth Annetta ovl Padang

29 apr

1855

Married to: RICHARDSON DAVIES, William
Karel Frederik geb Padang

24 sep

1855

Ovl Batavia 16 mei 1912
Willem huw Padang  

1855

married BORDEAUX, Catarina Costantia zij ovl Padang 2 mar 1856
Gerrit Eduard geb Padansche bovenlanden

16 sep

1855

Erk
Elize Henriette geb Probolinggo

3 mei

1855

Father: Pieter Cornelis Krijgsman erk
Emelie Maria Wilhelmina huw Cheribon

16 jun

1856

to: DE VRIES, Berend
Karel Hendrik geb Makasser

1 dec

1856

Ovl Makasser 29 jun 1857
Carolina Magdalena geb Padang

28 aug

1856

 
Engelina Maria geb Padang

26 jun

1856

 
Victor Emilius geb Padang

16 jul

1856

Ovl Padang 17 oct 1865
Leendert ovl Salatiga

13 feb

1856

 
Leonora Johanna geb Semarang

14 jul

1857

married ontbonden Soekaboemi 30 mei 1916 to SIBENIUS TRIP, Abraham
Anna Helena geb Padang

13 apr

1858

 
Anna Helena ovl Padang

19 apr

1858

born 13 apr 1858
Frans Willem geb Padang

31 jan

1858

 
Christina Wilhelmina ovl Probolinggo

5 aug

1858

 
Pieter Lodewijk geb Probolinggo

27 feb

1858

Father: Pieter Cornelis
Pieter Lodewijk geb Probolinggo

27 feb

1858

erk; father P.C. Krijgsman
Alexander Willem Frederik geb Bodjonegoro

4 apr

1859

 
Constantia Adriana ovl Padang

13 sep

1859

married to FISSCHER, Thomas Hendrik
Jan Albert huw Padang

20 oct

1859

2nd married to UYSHUYER, Carolina Elisabeth
Anthonette Lauretta geb Probolinggo

5 oct

1859

erk; father Pieter Cornelis Krijgsman
Christoffel Wilhelm geb Padang

29 oct

1860

married to VELDHUIS, Margaretha Dorothea
Wilhelmina Elisabeth geb Semarang

29 oct

1860

Ovl Semarang 17 sep 1865
Johannes Kroningmarks geb Padang

19 jun

1861

 
Martha ovl Padang

20 sep

1861

married RICHARDSON DAVIES, Thomas
George Fredericus ovl Salatiga

4 aug

1861

Married in Pekalongan to BLETTERMAN, Johanna Frederika
Henriette Maria v. ovl Priaman

2 apr

1862

 
Anthonetta Charlotta geb Semarang

15 aug

1862

died Semarang 13 sep 1862
Cornelis ovl Semarang

29 jan

1862

 
Carel huw Soerabaia

14 mei

1862

married to: Ang Goat Nio
Daniel huw Padang

12 dec

1863

with Oei King Tin gedoopt Antoinette Albertine
Amalia Augustina Cornelia geb Padang

4 feb

1864

erk
Henri George geb Probolinggo

21 nov

1864

Father Pieter Cornelis Krijgsman
Willem Christoffel Frederik geb Tegal

12 may

1864

 
Willem Christoffel Fredik geb Tegal

12 mei

1864

 
Willem Frederik ovl Bezoeki

19 aug

1865

 
Henri Louis Joseph geb Bodjonegoro

7 oct

1865

 
Gerrit Johannes huw Padang

19 apr

1865

Married BORGHARDT, Maria Theresia
Carolina Louisa huw Soerabaia

25 mar

1865

to: FELSINK, Hendrik Jan
Willem Cornelis geb Cheribon

6 jan

1866

Ovl Tegal 10 apr 1866
Charlotte Louise Mariane geb Semarang

22 apr

1866

 
Carel ovl Soerabaia

7 feb

1866

married to: Ang Goat Nio
Johanna Wilhelmina geb Toeban

25 mar

1867

married to WEILE, Eduard August Wilhelm
Hendrik huw  

14 nov

1868

Married BARTHELEMY, Maria Elisabeth
Caroline Magdalena ovl Soerabaia

8 dec

1868

 
Gerrit Willem Johannes geb Indrapoera

25 jun

1869

 
Feliciana Geertruida geb Padang

6 feb

1869

 
Helena Maria ovl Padang

9 feb

1869

Married ERHART, Johannes Frederik in Padang
Henriette Antoinette geb Padang

3 jul

1869

 
Johannes Alexander geb Toeban

21 jun

1869

Ovl Toeban 18 sep 1920
Charlotta Isabella geb Baros

2 nov

1870

married MAAGDENBERG, Adrianus Johannes Pedro
Caroline ovl Djocja

13 apr

1870

 
Wilhelmina ovl Probolinggo

24 oct

1870

married BYERS, Sparks
Theodoor Eugenius Ernst geb Padang

2 jul

1871

 
Frederick Koningsmarks huw Semarang

10 may

1871

Geb 1832; to: HOFLAND, Frances Anne
Willem Adrianus Joseph geb Semarang

11 apr

1871

 
Johannes ovl Toeban

16 mar

1871

 
Johannes Frederik geb Toeban

22 oct

1874

Father: N. N.
Charles Rudolf geb Padang

16 jan

1875

Parents: Hendrik Alexandre & Hofland, Catharina Emmeline
Maria Margaretha geb Madioen

11 jun

1876

erk; father W.C. Krijgsman;
Johannes Leonardus geb Toeban

21 nov

1876

Father: N. N.
Pauline geb Padang

19 sep

1877

erk; married HOOP, Gustaaf Ferdinand Alexander Constantijn
B.E.N.G.K.A.L.I.S. geb Sumatra

13 sep

1879

Father: G. J. Krijgsman
Mathilde Petronella geb Fort vd Kapellen

10 mar

1881

erk; father G. E. Krijgsman
Mathilde Johanna Wilhelmina Hendrika ovl Tjitjalengka

28 apr

1881

 
Malvina Mathilde Christiana geb Batavia

19 aug

1882

1e ling
Laurette Pauline huw Loemadjang

21 aug

1882

With FRANSZ, Carel Gijsbert
Christiaan Pieter Henri geb Batavia

18 aug

1883

married to REIJNEKE, Sabina Ceciel
Daniel Cornelis geb Kaijoe(Solok)

31 dec

1883

 
Daniel Cornelis geb Solok

31 dec

1883

died Sawaloento 28 feb 1920
Sophia Clementine geb Fort vd Capellen

4 oct

1884

erk; father G. E. Krijgsman; married RICHARDSON DAVIES, Henny
Maximiliaan geb Padang

28 nov

1885

erk; married SIREGAR, Sarianoem
Johanna Wilhelmina huw Djocja

2 dec

1886

married to WEILE, Eduard August Wilhelm
Willem Christoffel Frederik huw Semarang

30 sep

1886

married ERDBRINK, Gezina Johanna Josephina
Petronella Mathilde Francina geb Padang

25 jun

1887

erk
H. geb Toeloengangoeng

5 nov

1887

Erk father W.K. Krijgsman; ovl 10 jan 1890 Toel..oeng
Harry George geb Bangil

31 oct

1888

 
Christoffel Willem geb Madioen

29 may

1888

erk; died Madioen 19 sep 1915; father Christiaan Krijgsman
Louis geb Semarang

2 sep

1888

erk
Bonny Catharina Anthonetta ovl Padang

7 mei

1889

married to KELLER, Franciscus Arnoldus
Charlotta Isabella huw Padang

4 mei

1889

married MAAGDENBERG, Adrianus Johannes Pedro
James Cornelis geb Padang

23 apr

1889

Erk
Albertus Wilhelmus geb Semarang

2 dec

1889

 
Louis Arthur Max Hypolite ovl Karanganjar

20 mei

1890

 
Danielline Labertine Eveline geb Kraksaan

2 jul

1890

died: Kraksaan 2 sep 1890
Mariane Frederika geb Madioen

20 mei

1890

erk; father Krijgsman, Christiaan;
Frans huw Padang

26 apr

1890

to: STOK, Anna Elisabeth
Christien geb Semarang

11 oct

1890

died: Semarang 27 feb 1922
Emile k ovl Semarang

24 jan

1890

(small ‘k’ on original)
Karel Hendrik huw Benkoelen

7 feb

1891

married WINTER, Maria Carolina
Martha Henriette geb Medan

13 apr

1891

erk
Willem Christiaan geb Pamekasan

14 aug

1891

Ovl Semarang 18 Aug 1902; father Willem Christoffel Frederik Krijgsman
Sophia Louise Amelia ovl Semarang

19 jan

1891

 
Caroline Antoinette ovl Batavia

16 dec

1892

 
Otto Alexander geb Djocja

4 jul

1892

 
Christoffel Wilhelm huw Fort de Kock

19 jul

1892

married to VELDHUIS, Margaretha Dorothea
Elisabeth geb Fort de Kock

2 sep

1892

 
Agnes Charlotte Isabella geb Fort v.d.Capellen

20 jan

1892

Father G.E. Krijgsman
Johan Ferdinand geb Madioen

9 dec

1892

erk; father Christiaan Krijgsman
Gerrit Alexander geb Padang  

1892

Ovl Padang 24 Apr 1830 (? 1930)
Christina Wilhelmina ovl Pamekasan

19 oct

1892

married to FEHR, V.
Carolina Frederica geb Semarang

22 mei

1892

 
Sofie geb Benkoelen

12 nov

1893

 
Henry Charles geb Djocja

17 jul

1893

Father A.W.F. Krijgsman
Theresia Agatha geb Fort de Kock

19 apr

1893

 
Willem Cornelis geb Mr Cornelis

21 oct

1893

Father W. J. Krijgsman
Willem Joseph geb Pamekasan

7 oct

1893

Father W.CH.F. Krijgsman
Suze Corry geb Batavia

26 feb

1894

 
Elisabeth Margaretha geb Bengkoelen

22 sep

1894

 
Adriaan Eduard geb Padang

17 oct

1894

married Frackers, Francina Aletta
Charlotte Louise geb Padang

10 may

1894

 
Constance Julienne geb Padang

16 jun

1894

erk;
Arthur Felix geb Batavia

20 oct

1895

 
Adolf Gerreld Francois geb Bodjonegoro

28 nov

1895

 
Alexandrine Wilhelmine geb Djocja

4 aug

1895

Daughter of AWF
Alexcandrine Wilhelmina geb Djocja

4 aug

1895

(misspelling ?)
David Lodewijk geb Madioen

19 apr

1895

Father: Wilhelmus Jacobus Krijgsman
Karel Hendrik geb Mr Cornelis

22 mar

1895

married WOLHOFF, Anna Maria Paulina Dorothea
C. M. geb Ngrowo

9 mei

1895

erk
H. geb Ngrowo

9 may

1895

Erk
H. C. geb Ngrowo

9 may

1895

Erk
S. geb Ngrowo

9 mei

1895

erk
Adelle Cecile Augustine ovl Padang

29 jan

1895

 
C.M. geb Toeloeng Agoeng

4 may

1895

erk
Hendrik geb Banjoemas

23 feb

1896

Erk; father A.E. Krijgsman
Johanna Wilhelmina ovl Buitenzorg

30 mei

1896

 
Izaak Eduard geb Madioen

20 dec

1896

Erk
Maria Margaretha huw Madioen

24 jun

1896

married SCHOUTEN, Petrus Johannes; born 11 jun 1876 Madioen
Willem Johannes ovl Padang

12 mei

1896

 
Edith Mary geb Batavia

19 dec

1897

Father C. F. Krijgsman
Johanna Frederika geb Benkoelen

21 oct

1897

Father K. H. Krijgsman
Alexander Willem Frederik geb Djocja

4 mar

1897

married to Wener, Charlotta
Georgine Gerardina ovl Djocja

21 may

1897

Married to BICKES, Johan Gerard Lodewijk
Hendrik ovl Fort de Kock

29 aug

1897

Married BARTHELEMY, Maria Elisabeth
Marguerite Augustine geb Padang

3 oct

1897

 
Mariane geb Padang

9 jul

1897

erk; married van der POEL, Petrus Albertus Wilhemus (voltrokken Penang)
Charlotte Gesina geb Djocja

7 jan

1898

Father: A.W.F. Krijgsman
Constance Albretine huw Fort de Kock

2 feb

1898

GOTZ, Johannes Andreas Hendricus
August Karel geb Madioen

14 aug

1898

erk
Diana Maria geb Madioen

24 jan

1898

 
Johanna Marianne geb Malang

7 dec

1898

 
Jeanne Albertine geb Mr Cornelis

12 nov

1898

Ovl Mr Cornlis 5 feb 1899
Bernhard Philibertus geb Padang

25 mar

1898

 
Carl Rudolph huw Padang

11 mei

1898

to: Siti Amidja
Carolina Dorothea ovl Semarang

13 mar

1898

 
Gerard Rudolf Wilhelm geb Solok

28 feb

1898

Married to THEUVENET, Geertruida Rosina
Maria Adriana Cornelia Carolina huw Padang

10 jun

1899

married MULLER, Jan Ferdinand Theodoor
Willem Benjamin geb Padang

11 mei

1899

erk
Josephine Wilhelmine huw Fort de Kock

20 apr

1901

to VAES, Maximilianus Gustavus Josephus Maria
Max Piet ovl Madioen

15 aug

1901

 
Egbert Andre geb Padangpandjang

18 nov

1901

 
Wilhelmina Johana Tresia ovl Batavia

5 mar

1902

 
Bertha Geertruida geb Benkoelen

10 jun

1902

 
Christoffel Frederik huw Madioen

24 mei

1902

to DASINEM
Frans Joseph geb Madioen

25 jun

1902

 
Mariassine Josephine geb Ngawi

16 jan

1902

 
Benjamin Oscar huw Padang

11 sep

1902

to SAMSON, Johanna Jeanette Louise
Hendrik ovl Padang

13 apr

1902

 
Charlotte geb Padangsidimpoean

17 mei

1902

 
Paul Maximilian Gerrit Eduard geb Solok

9 feb

1902

 
Pauline huw Batavia

13 mar

1903

married HOOP, Gustaaf Ferdinand Alexander Constantijn
Carolina Anna huw Padang

14 sep

1903

to MAAGDENBERG, Cornelis
Christina Frederika huw Padang

28 feb

1903

to VAN TIJN, Maurits Arie
Ferdinand Leopold Martinus Arthur huw Padang

10 may

1903

to: MAIDMAN, Menny
Willem Frederik huw Semarang

7 oct

1903

married WENER, Charlotte ontbonden
Alexander Willem Frederik huw Bojolali

27 jan

1904

to: WERNER, Charlotta ontbon
Sophia Clementine huw  

19 jun

1907

married RICHARDSON DAVIES, Henny
Theodoor Robert geb Madioen

5 mar

1907

erk
Theodoor Robert geb Madioen

5 mar

1907

erk
Marinus Oscar huw Padang

4 apr

1907

married FENIKS, Augusta Leonie de
Christiaan Pieter Henri huw Soerabaia

2 mar

1907

married to REIJNEKE, Sabina Ceciel
Johannes Willem geb Boekit Poetoes

7 jul

1908

Father: Daniel Cornelis; ongeh; kinderen van Nji Eti
Stella geb Madioen

26 jun

1911

erk
Anna geb Banjoemas

8 jun

1912

erk
Lucia Mariane Wilhelmine geb Madioen

21 jun

1912

erk
Lucia Marsiana Wilhelmina geb Madioen

21 jun

1912

 
Elisabeth ovl Mr. Cornelis

7 oct

1912

 
Jozepjine Truitje geb Padang

23 feb

1912

 
Emmie geb Banjoemas

16 sep

1913

erk
Juliana Christina geb Ngawi

5 oct

1913

 
Adriaan Victor ovl Batavia

30 nov

1914

 
Louise huw Batavia

15 jun

1914

married SMEETS, George Maria Jacobus
Charles Rudolf huw Garoet

5 mar

1914

to TEN CATE, Louise Cornelia (b: Tjampea 6 apr 1886)
Johanna Wilhelmina geb Madioen

21 jan

1914

erk
Johanna Wilhelmina geb Madioen

4 jan

1914

Ovl Madioen 4 sep 1914
Mariane Frederike huw Madioen

12 sep

1914

married: Louis Frederik Wilhelm
Wilhelmina Margeretha geb Madioen

9 dec

1914

erk
Bertha geb Banjoemas

25 feb

1915

erk
Gerrit ovl Buitenzorg

7 may

1915

 
Ida Elisa beg Kediri

9 dec

1915

Erk
Hendrika huw Madioen

27 jan

1915

To WESTHOF, Cornelis Ijsbrand
Willem Karel ovl Madioen

16 mei

1915

 
Frans Gerrit geb Padang

21 aug

1916

 
Nelly Ida geb Padang

21 jan

1916

 
Henri Louis Joseph ovl Semarang

24 mar

1916

 
Arthure ovl Bandoeng

29 jul

1917

 
Henrik Alexander Festing geb Bandoeng

15 oct

1917

Parents: Charles Rudolf & Louise ten Cate
Hugo geb Banjoemas

2 feb

1917

Erk
Willy Alfred huw Djocja

12 apr

1917

married DA GRACA, Angela Louisa
Constance Julienne huw Medan

24 nov

1917

married DE VRIES, Gustaaf Adolf
Agnes Charlotte Isabella ovl Baros

30 mei

1918

Father G.E. Krijgsman; born 20 jan 1892
Willem Frederik huw Koedoes

30 mei

1918

married HAMAR DE LA BRENTONIERE, Cecile
Mariane huw Medan

15 mar

1918

married van der POEL, Petrus Albertus Wilhemus (voltrokken Penang)
Julia geb Padang

23 jun

1918

 
Cornelis geb Batavia

20 may

1919

 
Eugene geb Batavia

25 nov

1919

 
Carolina Hendrika huw Benkoelen

16 jan

1919

to DAVIES, Albertus Bernard Carel
Dolly geb Djocja

18 feb

1919

 
Adriaan Eduard huw Fort de Kock

14 feb

1919

to FRACKERS, Francina Aletta
Luuise Angela geb Keboemen

7 mei

1919

 
Maximiliaan huw Padang

30 jul

1919

married SIREGAR, Sarianoem
Wilhelmina Josephina ovl Padang

5 mar

1919

 
Paulibe Wulfine ovl Probolinggo

29 apr

1919

 
Alexander Eduard geb Bangil

19 jul

1920

 
Adolphine Geertruida huw Batavia

18 jan

1920

to BELLE, Emile Eduard ontbonden
M. K. E. huw Batavia

30 nov

1920

married ARENDS, C. M.
Karel Hendirk huw Belgie

25 mar

1920

married WOLHOFF, Anna Maria Paulina Dorothea
Wilhelmus Jacobus geb Benkoelen

8 jul

1920

 
Mariane Frederika huw Madioen

12 jun

1920

married NEYNDORFF, Arnoldus Reinier; born 20 Mei 1890 Madioen
Carolina Hendrika huw Padang

21 feb

1920

to: KOOPAL, Willem Gerardus
Daniel Cornelis ovl Sawalanko

8 jul

1920

 
Charles ovl Padang

19 jun

1921

 
Gerard Rudolf Wilhelm huw Padang

5 sep

1922

Married to THEUVENET, Geertruida Rosina
Mathijs geb Panjairan

19 sep

1930

erk; parents Johannes Willem en Nji Eti
Adriana Frederika ovl Padang

26 mei

1941

born 11 jan 1840 Padang
Johannes Willem ovl Nhawi

7 aug

1945

Father: Daniel Cornelis; ongeh; kinderen van Nji Eti
Karel ovl Semarang

19 jun

1953

 
Mathijs huw Jakarta

6 sep

1954

With HERMSEN, Cornelia Magdalena
Malvina Mathilde Christiana ovl Den Haag

1 mar

1973

Death announcement; married to DE WIJS and ‘T SAS
Constance Eugenie ovl Rijswijk

16 oct

1973

Death announcement; married to ONG
Flora ovl Den Haag

oct

1978

Death announcement; married to VREUGDENHIL

Additional IFA items

I. Krijgsman, Daniel Cornelis
geb Kaijoe (Solok) 31 dec 1883
ovl Sawaloento 28 feb 1920

II. Krijgsman, Johannes Willem
geb Boekit Poetoes 7 jul 1908
ovl Nhawi 7 aug 1945
ongeh
kinderen van Nji Eti

III. Krijgsman, Mathijs
Geb Panjairan 19 sep 1930 erk
Huw Jakarta 6 sep 1954
to: Hermsen, Crornelia Magdalena
------------------------------------------------
I. Krijgsman, Charles Rudolf
Geb Padang 16 jan 1875
z.v. Krijgsman Hendrik Alexandre en van Holfland, Catharina Emmeline
huw Garoet 5 mar 1914
to TEN CATE, Louise Cornelia
geb Tjampea 6 apr 1886

(gescheiden 1926)

II. Krijgsman, Hendrik Alexander Festing
Geb Bandoeng 15 oct 1917
--------------------------------------------------
Op 1 maar overleed zacht en kalm, in de ouderdom van 90 jaar, mijn goede, zorgzame Vrouw, onze lieve Moeder, Grootmoeder en Overgrootmoeder

Malvina Mathilde Christiana Krijgsman

Echtnenote van Christiaan de Wijs
Eerder gehuwd geweest met M. c. L. ‘T Sas
Den Haag: C. de Wijs
Arnhem: E. w. ‘t Sas
Den Haag: IJ. B. ‘t Sas
‘s-Hertogenbosch: G.P. ‘t Sas
Klein- en achterkleinkinderen
Den Haag, 5 maart 1973
Vivienstraat 11

De Bijzetting in het familiegraf op ,,Nieuw eykenduynen" heeft heden in stilte plaatsgehad.
--------------------------------------------------
Heden overleed na een langdurige ziekte, voorzein van het H. Sacrament der Zieken, mijn lieve Vrouw en mijn zorgzame Moeder

Constance Eugenie Ong-Krijgsman (Connie)
Op de leeftijd van 50 jaar.
Rijswijk (Z.-H.): C.W. Ong
Rome, Via Ludovico Micara 41: Henriette Kneefel
Rijswijk (Z.-H.), 16 october 1973
Dr. Junghuhnstraat 13
--------------------------------------------------
Voor de vele blijken van hartelijke deelneming en medeleven ondervonden na het overlijden van Flora Vreugdenhil-Krijgsman
Betuig ik, mede namens de familie, mijn oprchte dank.
Joop Vreugdenhil
Den Haag, october 1978
--------------------------------------------------
I. Krijgsman, Pieter Cornelis
Woonde te Probolinggo

II.a. Dorothea Petronella, geb Probolinggo 1 apr 1844
II.b. Elize Henriette, idem 3 mei 1855
II.c. Pieter Lodewijk, idem 27 feb 1858
II.d. Anthonetta Laurette, idem 5 okt 1859
--------------------------------------------------
Marinus Oscar KRIJGSMAN
Sex: M
Marriage(s): Spouse: Augusta Leona DE FENIKS
Marriage ABT 1905 Batavia, Djawa - Barat
Source Information:  Film Number: 1903675

Jeane Martha Constance KRIJGSMAN
Sex: F
Event(s): Born: 23 Mar 1906 Batavia, Djawa - Barat
Parents: Father: Marinus Oscar KRIJGSMAN
Mother: Augusta Leona DE FENIKS
Source Information:
Film Number: 1903961
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source of information below:  http://web.inter.nl.net/hcc/davies/davresip.html#GlossH

Inhabitants Sumatra's Westkust: Padang 1829-

Noordelijke Afdeeling (Aijer Bangies): Nattal, Mandhaling, Tappanolie, Rau, Poeloe Batoe Zuidelijke Afdeeling: Poelo Tjinko [Chinko]

Padangsche Bovenlanden: Batos Sangkar, Agam (Fort de Kock), Limapoeloe Kotta's, Padang Pandjang

Regentschap Priaman: Priaman, Tikoe, Kajoetanam, Loedoe Along, Kiambang, Doekoe Benkoelen

bronnen/sources: BS: naamlijsten en huw/geb/overlijden registers(Burgelijke Stand);
Bronnenpublikaties IGV (grafschriften),
familydossiers Sifa en CBG (stambomen/familytrees);
Nederlands Indie Archives CBG (microfilm) [page published dec 98]
update 1999 may 2: geb/b., overl/d., huw/m. registers 1831, 1832 en Naamlijst 1845

Krijgsman

Krijgsman, A. B.S. 1830, 1840, 1845.
klerk ter secretarie van Sumatra's Westkust 1832-1834
source: CBG dossier Krijgsman N.I.

Krijgsman, Alfred
m. 1848 sep 9, Margaret Theuvenet

Krijgsman, Anna Adriana
geb/b. reg. 1830

Krijgsman, Anna Adriana
b. 1830, d. 1850 aug 8, m. 1848 oct 4 Pierre Alexandre Florentin Versigny.

Krijgsman, B.
B.S. 1840, 1845.

Krijgsman, C.
B.S. 1830, 1840, 1845.

bode wees- en boedelkamer 1836, 1838-1839

source: CBG dossier Krijgsman N.I.

Krijgsman, Carolina Hendrika
m. 1909 mei 10 (Benkoelen) Albertus Bernard Carel Davies
m. 1920 feb 21 Willem Gerardus Koopal

Krijgsman, Christiana Magdalena
m. 1843 apr 12 Huibert van Rijckevorsel
m. 1855 jun 11 Hendrik Carel Staring

Krijgsman, Christina Wilhelmina
huw/m. reg. 1830 Ivatts, William

Krijgsman, Christina Wilhelmina
d. 1849 mrt 16 (Poeloe Cinco), m. 1830 William Ivatts

Krijgsman, Constantia Adriana
m. 12 nov 1842 Thomas Hendrik Fisscher, d. 1859 sep 13.

Krijgsman, C.H.
B.S. 1845.

Krijgsman, Daniel
b. 1832, d. 1898 dec 31

Krijgsman, Elizabeth Annette(a)
m. Davies, William Richardson 1840 sept. 2. cemetery Padang epitaph: E.A. Krijgsman, echtgenote van W.R. Davies, geb. 23 mei 1827, overl. 29 april 18.. (source IGV). [Elizabeth Annetta Krijgsman,
overl. Padang 29 april 1855 (RA 1856, 545)]

Krijgsman, F.
B.S. 1840, 1845.

Krijgsman, een kind van Frederik Krijgsman
overl./d. reg. 1831 sept 22

Krijgsman, Ferdinand Leopold Martinus Arthur
m. 1903 mei 10, Henny (Menny) Maidman

Krijgsman, Frederi(c)k Koningsmarks
b. 1832, m. 1871 mei 10 (Semarang) Frances Anne Hofland

Krijgsman, Johannes Koningsmarks
b. 1861 jun 19

Krijgsman, Gerrit Alexander
geb/b. reg. 1829

Krijgsman, Gerrit Eduard
b. 1855 sep 16 (Padansche Bovenlanden)

Krijgsman, Gerrit Johannes
b. 1842 mei 30, m. 1865 apr 19 Maria Theresia Borghardt

Krijgsman, Helena Maria
b. 1840 apr 23, d. 1869 feb 9, m. Johannes Frederik Erhart

Krijgsman, Hendrik
b. 1837 sep 27, d. 1897 aug 29 (Fort de Kock), m. 1868 nov 14 Maria Elisabeth Barthelemy

Krijgsman, Hendrik Alexander
b. 1835, d. 1836 sep 12

Krijgsman, Hendrik Alexander
b. 1848 mei 22, d. 1917 jan 18

Krijgsman, H.G. algemene ontvanger en kassier, tevens ontvanger der inkomende en uitgaande
regten 1820 source: CBG dossier Krijgsman N.I.

Krijgsman, H.G.A.
algemene ontvanger en kassier, tevens ontvanger der inkomende en uitgaande regten 1822
source: CBG dossier Krijgsman N.I.

Krijgsman, J.
B.S. 1830, 1840, 1845.

Krijgsman, Jan
d. 1853 apr

Krijgsman, Jan Albert
m. 1850 apr 13 Carolina Chaix
m. 1859 oct 20 Carolina Elisabeth Uyshuyer

Krijgsman, Johanna Maria
b. 1838 jun 15

Krijgsman, Johanna Petronella
b. 1832, d 1835 mei 11

Krijgsman, Johannes
d. 1850 oct 24

Krijgsman, Joseph Alexander
b. 1842 mrt 3

Krijgsman, Karel Frederik
b. 1855 sep 24, d. 1912 mei 16 (Batavia)

Krijgsman, K.R.
B.S. 1845.

Krijgsman, Louisa Augusta Paulina
b. 1854 nov 12, d. 1857 jan 26

Krijgsman, Martha
b. 1827 oct 7, d. 1861 sep 20, m. 1848 sep 16 Thomas Richardson Davies (Sr)
cemetery Padang epitaph: echtgenooote van F.R. Davies, geb. 7 oct 1827,
overl. 20 sept. 1861.(source IGV).

Krijgsman, Martha Petronella
b. 1831, d. 1836 jan 10

Krijgsman, Mathilde Petronella
b. 1881 apr 28 (Fort vd Kapellen) father G.E. Krijgsman

Krijgsman, Nelson
d. 1830 mei 30

Krijgsman, R.
B.S. 1830, 1840, 1845.

Krijgsman, Roeland
d. 1849 dec 4

Krijgsman, S
B.S. 1840, 1845.

Krijgsman, Sophia Francina
b. 1847 jan 7, m. 1864 jul 9 James Richardson Davies

Krijgsman, Sophia Clementine
b. 1884 oct 4 (Fort vd Kapellen)
m. 1907 jun 19 (Priaman) Henny (Henry) Richardson Davies

Krijgsman, T.
B.S. 1830

Krijgsman, Victor Emilius
1856 jul 16, d. 1865 oct 17

Krijgsman, W.
B.S. 1830.
B.S. 1840 Zuidelijke Afdeeling (Poeloe Chinko)
B.S. 1845.
posthouder te Poeloe Chinko 1820-1826
source: CBG dossier Krijgsman N.I.

Krijgsman, Willem
geb. Padang omstr. 1791; komt 28 juli 1813 te Batavia, waar hij 15 nov. 1813 als klerk van
Mr. Graham een akte van verblijf vraagt en in 1815 een vergunning tot inwoning; vermeld op
de inwonerslijst van Bantam 1819 en 1820 en in RA 1819 waarn. assistent-resident van de
Lampongse Districten (Z. Sumatra), waarna hij zich als handelaar te Padang vestigt.

Krijgsman, Willem
d. 1846 apr 2
translateur Padang in 1817

Krijgsman, Willem
m. 1855, Catarina Constantia Bordeaux, d. 1856 mrt 2

Krijgsman, Willem Arnold
b. 1840 mrt 6, d. 1870 dec 18

Krijgsman, Willem Frederik
b. 1852 nov 2

Krijgsman, Willem Frederik
b. 1849 jan 14

Krijgsman, Willem Frederik
b. 1836 aug 24, d. 1836 nov 6

Krijgsman, W.J.A.
B.S. 1830, 1840.

Krijgsman, Willem Johannes Alexander
d. 1840 sep 22

Krijgsman, Willem Johannes Alexander
b. 1849 jan 27

Krijgsman, Willem Benjamin
b. 1899 mei 11
------------------------------------------------------------------------------------
Source of information below http://www.my-ged.com/daktari/

Carolus Fredericus KRIJGSMAN
born: 30 MAR 1842, Semarang
married:  NN, ,
children:
1. Edith Marij KRIJGSMAN

married: Antoine Daniel Auguste Gerard Wilhelm FEHR, 08 SEP 1917, Batavia
children:
1. Robert FEHR

********************************

Source:  De Indische Navorscher, Jaargang 13 (2000) nr. 3, ISSN 0924
Article: Kwartieren van R.G. de Neve in matrilineaire reeksen,
De martilineaire afstamming van Roeland Gilles de neve (1949)

V. Johanna Fillina Krijgsman, geb. [Semarang] vermoedelijk omstr. 1820-1823, overl. Tegal 20 October 1882, tr. Semarang 17 March 1843 Johannes Gerhardus Plassaer, geb. Semarange 23 March 1819, opziener belast met het beheer van de bossen in de residentie Rembang (1845-1852) {note 11}, eerste klerk op achtereenvolgens de residentiekantoren te Semarang 1854 en Pekalongan 1860, eervol ontslag 1861 {note 12}, overl. Tegal 20 June 180, zoon van Johannes Wilhelmus Plassaer (ex matre een inlandse vrouw) en Johanna Carolina Manuel {note 13}.

VI. Maria Joesee, geb [Soerabaja?] vermoedelijk omstr. 1780, overl. Semarang 18 April 1832, tr. [Soerabaja?] 1798 {note 14} Christoffel Frederik Krijgsman, geb Soerabaja April 1774 {note 15}, matroos, 7 November 1797 bevorderd tot translateur voor de javaanse taal te Soerabaja {note 16}, woont sinds 1803 te Semarang {note 17}, was op het moment dat de Engelsen Java veroverden de enige gezworen translateur voor de Javaanse taal te Semarang {note 18}, gezworen translateur en scriba op het residentiekantoor te Semarang (1817 en 1821) {note 19} en secretaris van de landraad ald. (1821) {note 20}, overl. Semarang 29 July 1823 {note 21}, (waarschijnlijk) zoon van de vrije javaanse vrouw Samie en geadopteerd door Willem Krijgsman (ook Krisman, Crisman) {note 22}.

Note 21
Bijkens zijn overlijdensadvententie in de Javasche Courant liet hi en weduwe na met elf kinderen. Blijkens BvTP was hij in 1817 gezworen translateur en scriba op het residentiebureau te Semarang en 43 jaar oud. Hij en zijn echtgenote Maria Joesee hadden op dat moment elf niet met name genoemde kinderen, geb. op 25 August 1800 [Christina Wilehelmina Krijgsman, ged. Soerabaja 25 December 1800], 18 July 1803 [Christiaan Frederik Krijgsman, geb. Soerabaja, op 13 March 1818 15 jaar oud en aangenomen als lidmaat van de Hervormde gemeente te Soerabaja], 28 December 1804 [Karel Krijgsman, geb. Semarang, in 1844 39 jaar oud end ondercommies der recherche en controle van de inkomende en uitgaande rechten te Semarang], 8 February 1806 [Willem Frederik Krijgsman, tr. Semarang 1824 Margaretha Ferbach], 31 August 1807 [Carolina Krijgsman, geb. Semarang, ondertr. Soerabaja 6 September 1823 (16 jaar oud) Frederik Hendrik de Gelder, zij overl. Batavia 18 May 1844, oud 35 jaar, wed. van Frederik Hendrik de Gelder], 27 July 1808 Cornelis Krijgsman, op 1 August 1823 klerk bij de translateur te Semarang], 19 October 1810, 2 January 1812, 1 September 1813, 1 August 1814, en 18 October 1816. Generatie V moet, indien zij een kind is van generatie VI, in of na 181 zijn geboren, terwijl tenminste een van de in 1817 levende kinderen van generatie VI voor 29 July 1823 moet zijn overleden (erwaren immers op die datum elf kinderen in leven). In dat verband is van belang het overlijden te Semarang op 6 May 1821 van het kind Johanna Leonora Krijgsman (mogelijk dus een kind van generatie VI) en het overlijden te Soerabaja op 28 October 1819 van C.F. Krijgsman (mogelijk identiek met Christiaan Frederik Krijgsman die op 13 March 1818 lidmaat van de Hervormde gemeente te Soerabaja werd).

Note 22
Blijkens BvTP testeerde hij 17 October 1785 [te Semarang?] en was toen burger te Soerabaja met vijf geadopteerde kinderen, waaronder (als oudste) Christoffel Frederik Krijgsman, oud 11 jaar (dus geboren tussen 18 October 1773 en 17 October 1774). Bij de doop van twee zijner kinderen (NIET Christoffel Frederik) werd als moeder vermeld de vrije Javaanse vrouw Samie. Willem Krijgsman overleed blijkens BvTP te Soerabaja voor 3 June 1790.

Note 11
Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indie

Note 12
Stamboek J.G. Plassear, A.R.A., Kol. 1901-1963, Stamboeken burgerlijke ambtenaren in Ned.-Indie, inv.nr.904. fo. 179

Note 13
Onbekend is wie haar ourder zijn

Note 14
Collectie Bloys van Treslong Prins van het C.B.G. (BvTP). Bij aankomst in Ned.-Indie was hij 35 jaar oud.

Note 15
Blijkens zijn overlijdensadvertentie in de javasche Courant was hij 49 jaar en 3 maanden oud.

Note 16
F. de Haan, "Personalia der periode van het Engelsche bestuur over Java 1811-1816", in: Bijdragen tot de Taal-, land- envolkenkunde van nederlandsch-Indie 92 (1935) 477-681, ald 592.

Note 17
Register van het Europese personeel op Java en Madoera, alsmede van hun mannelijke afstammelingen boven de 16 jaren. 1 January 1819 (A.R.A., Kol. 1814-1849, inv.nr. 3.114 [residentie Semarang], p. 373-374]. Hij was op het moment van de registratie 45 jaar oud en van beroep scriba. Als geboorteplaats staat Soerabaja vermeld.

Note 18
De Haan, "Personalia", 592, waar men onder meer leest data jij bij zijn vertaalwerksoms de hulp moest inroepen van de regent Adimonggolo.

Note 19
Almanak van Nederlandsch-Indie.

Note 20
Almanak van Nederlandsch-Indie.

Richard Davies, R.Davies@net.HCC.nl on 01-13-2002, wrote an answer to a Krijgsman inquiry:

 Ik neem aan dat Johanna Leonora een dochter is van  Christoffel Frederik K (geb 1774 Soerabaja) dan wel van een van zijn zonen.

Johanna Leonora Krijgsman was born on 4 Jan 1826 in Semarang, Java and died on 27 Jan 1870 in Semarang, Java.  Johanna married Jean Pierre Charles François de Brussel Assé, son of Jean Pierre de Brussel Assé and Johanna de Vrede, on 15 Jul 1848 in Semarang, Java.

 Children from this marriage were: 

1 F    Johanna Carolina Engelina de Brussel Assé was born on 10 Apr 1849 in Semarang, Java.
2 F    Johanna Elisabeth de Brussel Assé was born on 10 Jul 1850 in Semarang, Java.
3 F    Charlotta Engelina de Brussel Assé was born on 22 Dec 1851 in Semarang, Java.
4 M   Jan Pieter Karel Christoffel de Brussel Assé was born on 18 Apr 1855 in Semarang, Java..  
Jan married Anna Frederika van Stralendorff on 4 Jan 1877 in Semarang, Java.
5 M   Pieter Karel Nicolaas de Brussel Assé was born on 14 Mar 1858 in Semarang, Java.

  Johanna Leonora (unmarried?) had children with Fibo Johannes Aldrik Havenga.

6 F   Leonora Johanna Krijgsman was born on 14 Jul 1857 in Semarang, Java.
7 F   Sofia Louise Amelia Krijgsman was born on 6 Apr 1859 in Semarang, Java.
8 F   Wilhelmina Elisabeth Krijgsman was born on 29 Oct 1860 in Semarang, Java.

*****************************

Onderstaande teksten heb ik gevonden op een cd van de Indische Genealogiese Vereniging.
Deze teksten zijn gepubliceerd in het blad De Indische Navorscher.
H.Verbaarschott

91/5. Willem Krijgsman (Krisman, Chrisman), burger te Soerabaja 1785, testeert Semarang 17 okt. 1785, overl. Soerabaja voor 3 juni 1790.

Zijn geadopteerde kinderen:

1. Christoffel Frederik Krijgsman, geb. Soerabaja in april 1774, sedert 1803 te Semarang woonachtig, gezworen translateur en scriba residentiekantoor ald. 1817,
gezworen translateur in de
Javaanse taal en secretaris te Semarang 1821, overl. ald. 29 juli 1823, tr. 1798 Maria Joes(s)e(e), overl. Semarang 18 april 1832.

Uit dit huwelijk waren in 1817 en 1823 elf kinderen in leven.

2. Willem Engelbert Krijgsman, geb. Soerabaja 1775?76, burger te Soerabaja 1802, verzoekt 3 juni 1815 vergunning tot verblijf ald., overl. verm. Soerabaja voor 1 jan. 1819. Hij adopteerde kinderen van de Javaanse vrouw Rosetta.

3. Maria Magdalena Krijgsman, geb. Soerabaja 1776/?77, overl. ald. 6 sept. 1817, tr. Johan Caspar Ries, geb. Semarang 1777/?78, overl. Soerabaja 1 febr. 1840, zn. van Frans Rijnhard 

4. Anna Lodewijka Hendrika (Hendrika Louisa) Krijgsman (ex matre de vrije Javaanse vrouw Samie), geb. Soerabaja 12 maart, ged. ald. 20 juni 1779, overl. Soerabaja 28 maart 1859, tr. Frederik Bernard Buse, overl. Rembang 29 april 1826.

5. Johanna Frederika Krijgsman (ex matre de vrije Javaanse vrouw Samie), geb. Soerabaja 31 okt. 1781, ged. ald. 27 juli 1783, vermeld als doopgetuige te Soerabaja 15 jan. 1815, overl. ?

Onduidelijk is of er een familierelatie bestaat met Willem Krijgsman, afkomstig uit Brielle en in 1729 als derde waak in Oost-Indië aangekomen. Hij werd opperkoopman, equipagemeester en lid Raad van Justitie te Padang en testeerde met zijn huisvrouw Maria Verduyn ald. op 29 dec. 1753.

Zij hadden toen vier kinderen, t.w. Willem, Gerrit, Adriana en Francina Maria. Gerrit werd te Padang geboren 30 juli 1750 en ald. 14 nov. 1751 gedoopt. Zijn zuster Adriana werd te Padang geboren 12 sept. en ald. 14 nov. 1751 gedoopt. De echtelieden Willem Krijgsman en Maria Verduyn (van Duyn) kregen tenminste nog twee kinderen, t.w. Michiel, geboren Padang 22 aug. 1758 en gedoopt ald. 8 juni 1760, en Maria Leonora, gedoopt Padang 19 dec. 1762.

Gevraagd verdere gegevens over bovengenoemde personen en hun voor- en nageslacht.

R.G. de Neve, Zoetermeer.
----------------------------------------------------  Last line  ----------------------------------------------------